Professor de Jardineria.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Alumnes-treballadors de Jardineria treballant.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Pràctiques dels alumnes-treballadors d'Obra.
Vivers municipals.
Vivers municipals.
Vivers municipals.
Vivers municipals.
Vivers municipals.
Vivers municipals.
Hivernacle en els vivers.
Hivernacle en els vivers.
Destrosses que ha fet el vent en els viver.
Arbre en la Senda Turquesa.
Senda Turquesa o del riu Serpis.
Banc d'obra a la Senda Turquesa.
Senda Turquesa o del riu Serpis.
Senda Turquesa o del riu Serpis.
Senda Turquesa o del riu Serpis.